Algemene voorwaarden

Algemene gang van zaken, seizoen 2022/2023

Lesduur, aanmelden en opzeggen

 • Wij geven gitaarlessen van een half uur, maar op verzoek zijn ook lessen van drie kwartier of een uur mogelijk.
 • We volgens de schoolvakanties. Dat betekent dat je je ook per schooljaar inschrijft. Wil je op een ander moment instromen, dan is dat meestal geen enkel probleem.
 • Het is mogelijk tussentijds op te zeggen, we werken dan met een opzegtermijn van vier lessen.

Tarieven & betaling
De jaartarieven voor seizoen 2022/2023 zijn:

 • Individuele les (38 lessen): € 699 (onder de 21), € 845 (boven de 21)
 • Individuele les (19 lessen): € 363 (onder de 21), € 439 (boven de 21)
 • Duoles (38 lessen): € 466 (p.p. onder de 21), € 564 (p.p. boven de 21)

Voor mensen boven de 21 jaar moeten we 21% BTW afdragen, vandaar dat deze prijzen hoger liggen.

 • Het lesgeld (jaarbedrag) wordt in drie gelijke termijnen gefactureerd. In september, januari en april sturen we een rekening.
 • Het lesgeld moet voldaan worden binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen.
 • Is het lesgeld niet betaald, dan kunnen de lessen van de daaropvolgende periode worden opgeschort.

Huisregels

 • Wil je een les afzeggen, doe dat dan ruim op tijd. We zijn per email, telefoon WhatsApp en sms te bereiken. Gebruik hiervoor het telefoonnummer/emailadres dat je van je docent hebt gekregen.
 • Tijdens het lesgeven nemen we niet op, dus spreek in dat geval de voicemail in. We horen de boodschap dan later.
 • In geval van lesuitval door ziekte van een van de docenten, is vanaf de vijfde uitgevallen les geen lesgeld meer verschuldigd. In deze situatie zal het bedrag in mindering worden gebracht op de laatste termijn.
 • Het kan voorkomen dat wij door andere activiteiten een keer verhinderd zijn op de lesdag. Om dit op te vangen zijn aan het eind van het seizoen twee inhaalweken gepland. Voor de leerlingen die op maandag les hebben wordt indien van toepassing in overleg een ander inhaalmoment bepaald.

Belangrijke data
Hier een overzicht met de belangrijke data in het lesseizoen 2022/2023.

 • Begin van de lessen: week 34 (vanaf 22 augustus)
 • Herfstvakantie: week 43 (24 – 30 oktober)
 • Kerstvakantie: week 52 – 1 (26 december – 8 januari)
 • Voorjaarsvakantie: week 9 (27 februari – 5 maart)
 • Meivakantie: week 17 & 18 (24 april – 7 mei)
 • Laatste les: week 25 (vanaf 20 juni)
 • Inhaallessen: week 26 en 27 (26 juni – 7 juli)
 • Zomervakantie: v.a. week 28 (vanaf 10 juli)
  • Deze vakanties vallen samen met die van het basis- en voortgezet onderwijs in Apeldoorn. In totaal zijn er 38 lessen in het jaar.
  • Leerlingen die op maandag les hebben gaan door tot in week 27 (3 juli). Dit i.v.m. het uitvallen van tweede Paasdag en tweede Pinksterdag.

Leerlingenconcert
Elk jaar willen we twee leerlingenconcerten organiseren, een in het najaar en een kleinschaliger concert in het voorjaar. Dit tweede concert is bedoeld om jonge gitaristen extra podiumervaring op te laten doen.

In The Band
Bij dit bandproject kunnen leerlingen van diverse muziekdocenten in Apeldoorn zich opgeven, net als muzikanten van buiten. Uit de aanmeldingen worden bands samengesteld die in 14 repetities een aantal songs gaan instuderen. De afsluiting is een concert dat je met alle deelnemende bands in Gigant geeft!
In The Band start in het najaar en in het voorjaar. Meer info vind je op: https://www.gras-talenten.nl/projecten/in-the-band

Privacy
De docenten van Gitaarschool Apeldoorn gebruiken de gegevens die een leerling aan Gitaarschool Apeldoorn verstrekt bij aanmelding (naam, geboorte datum, adres, emailadres en telefoonnummer) voor:

 • onze eigen administratie
 • om met de leerling in contact te treden voor:
  • het maken/aanpassen van een lesrooster
  • het doorgeven van zaken gerelateerd aan Gitaarschool Apeldoorn (data leerlingen concert, clinics, workshops, etc.)

De docenten van Gitaarschool Apeldoorn delen de aan ons verstrekte gegevens niet met derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de leerling zelf.

Bij aanmelding bij Gitaarschool Apeldoorn gaat de leerling ermee akkoord dat foto’s van activiteiten van Gitaarschool Apeldoorn (lessen, uitvoeringen) waarop de leerling voorkomt gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden (website, posters, flyers, Facebook en Youtube). Als de leerling dit niet wil, kan hij dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

De leerling kan zijn gegevens opvragen, inzien en verzoeken ze te verwijderen. Voor zover dit niet in conflict komt met de door de wet opgelegde bewaarplicht van onze administratie, zal Gitaarschool Apeldoorn altijd aan dit verzoek voldoen.

Gitaarschool Apeldoorn
www.gitaarschoolapeldoorn.nl
www.facebook.com/GitaarschoolApeldoorn
info@gitaarschoolapeldoorn.nl
06-40134278 / 055-5218734